Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Orta Çağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Osmanlı Devleti’xxnin kuruluş döneminde dinî zümreler (1299-1402)

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Orta Çağ Tarihi (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Osmanlı Devleti’xxnin kuruluş döneminde Abdalan-ı Rum (1300-1400)

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)