Education Information

Education Information

  • 1998 - 2001 Postgraduate

    Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

  • 2001 Postgraduate

    Mevsimsel zaman serilerinin çözümlenmesinde kukla değişkenler ve trigonometrik fonksiyon kullanımı ve bir uygulama

    Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ