Scientific & Professional Activities

Artistic Activity

  • November 2019 Öğretim Elemanları Sergisi

  • October 2019 The International Colored Gemstone Association (ICA)

  • June 2019 Anadolu Üniversitesi 3.Engelsiz Fotoğraf Yarışması

  • January 2019 2.Uluslararası Fotoğraf Yarışması

  • December 2018 Çukuroba Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  • December 2018 2.Geleneksel Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması

  • May 2018 Suretler

  • October 2017 Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

  • August 2017 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2017

  • June 2017 Öğretim Tasarımı Sergisi