Education Information

Education Information

  • 1996 - 1999 Doctorate

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    Ekonomik kalkınmada dış ticaretin rolü -Gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir uygulama-

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Foreign Languages

  • A1 Beginner English