Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İİBF)

 • 2011 - 2022 Professor

  Pamukkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2009 - 2010 Associate Professor

  University of Central Florida, School Of Health And Public Affairs, Public Administration

 • 2004 - 2009 Associate Professor

  Pamukkale University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2003 - 2004 Assistant Professor

  Pamukkale University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

 • 1998 - 2003 Assistant Professor

  Aydin Adnan Menderes University, Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2010 - 2022 Head of Department

  Pamukkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2011 - 2015 Head of Department

  Pamukkale University

 • 2005 - 2006 Deputy Head of Department

  Pamukkale University

Non Academic Experience

 • 2019 - 2019 Moderatörlük: DESKİ 2019-2024 Stratejik Planı Hazırlama

  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)

Courses

 • Postgraduate Kamu Yönetimi ve Etik

 • Undergraduate Yerel Yönetimler -I

 • Undergraduate Yönetim Bilimi -I

 • Undergraduate Turkish Politics

 • Undergraduate Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Kariyer Planlama

 • Doctorate Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Disiplini, Eğitim Öğretimi ve Etiği

 • Undergraduate Uygarlık Tarihi

 • Postgraduate Yerel Siyaset Teorileri

 • Postgraduate KAMU YÖNETİMİ VE KENT ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

 • Undergraduate Air Transport Management

 • Doctorate Kamu Politikası Süreç Teorileri

 • Postgraduate SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

 • Doctorate Kamu Personel Rejimi ve Sorunları

 • Undergraduate Siyaset Bilimi

 • Undergraduate Yerel Yönetimlerde Güncel Konular

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Doctorate SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

 • Postgraduate Dünyada ve Türkiye’de Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Çağdaş Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Yönetim Bilimi

 • Doctorate Kamu Politikaları ve Yönetişim

 • Undergraduate Havacılık Yönetimi

 • Undergraduate Kamu Politikası ve Analizi

 • Postgraduate Kamu Yönetimi Teorileri

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

 • Undergraduate International Relations and Foreign Policy

 • Undergraduate Avrupa Birliği: Yapısı ve Politikaları

 • Doctorate Yerel Yönetimlerde Siyaset

 • Postgraduate Yerel Yönetim Teorileri

 • Doctorate Liberalizm, Radikal Demokrasi ve Postmodernizm

 • Undergraduate Yerel Yönetimler -II

 • Undergraduate Current Issues in Local Government

 • Postgraduate Türkiye'de Kamu Politikaları

 • Undergraduate Public Policy and Analysis

 • Doctorate AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ Sustainable Development

 • Postgraduate Yerel Yönetimlerde Siyaset

 • Postgraduate STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA UYGULAMALARI

 • Undergraduate Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Yönetim Bilimi

 • Doctorate YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASET

Advising Theses