Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1994 - 2011 Assistant Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü

 • 1986 - 1994 Research Assistant

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü

Courses

 • Doctorate Karar ve Oyun Teorisi

 • Postgraduate İleri Yöneylem Araştırması II

 • Postgraduate İleri Yöneylem Araştırması I

 • Undergraduate Doğrusdal Programlama

 • Undergraduate İstatistik I

 • Undergraduate İstatistik II

 • Postgraduate Karar Vermede Matematiksel Modeller II

 • Undergraduate Nicel Yöntem I

 • Postgraduate Karar Vermede Matematiksel Modeller I