Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Predicting the Financial Performance of Transportation Companies Listed in BIST via Machine Learning Algorithms

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Bulanık Küme Yaklaşımlarının Sınıflandırılması

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.600-614

Kapasitelendirilmiş Minimum Maliyetli Şebeke Akış Modellerinin Çözümü için OUT OF KILTER Algoritması

III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 May 1997, pp.71-88

Books & Book Chapters

DOĞRUSAL pROGRAMLAMA

Sözkesen Matbaacılık, Eskişehir, 2020

İSTATİSİTK I

Sözkesen Maatbaacılık, Eskişehir, 2019

Doğrusal Programlama Modellerinin Çözümü: Grafik Çözüm Tekniği

in: Yöneylem Araştırması I, Fethi Şeniş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.38-68, 2016

Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

in: İstatistik, Ahmet Özmen ve Berat Fethi Şeniş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.64-96, 2016

Doğrusal Programlama

in: Yöneylem Araştırması I, Fethi Şeniş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.14-38, 2016

Nicel Yöntemler

Gülen Ofset, Eskişehir, 2008

Metrics

Publication

19
UN Sustainable Development Goals