Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmasötik Toksikoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmakognozi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  İMİDAKLOPRİD VE ASETAMİPRİDİN İN VİTRO SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2016 Postgraduate

  Levetirasetamın Erkek Sıçanlarda Reproduktif Toksisitesinin Değerlendirilmesi

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmasötik Toksikoloji (Yl) (Tezli)

 • 2015 Postgraduate

  Bazı ferula uçucu yağlarının kimyasal bileşimi, biyolojik aktivite, ın vıtro sitotoksisite ve genotoksisite yönünden incelenmesi

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Farmakognozi (Yl) (Tezli)