Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 2009 - 2016 Associate Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 1999 - 2009 Assistant Professor

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 • 1993 - 1999 Research Assistant

  Anadolu University, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Anadolu University

 • 2017 - Continues Head of Department

  Anadolu University

 • 2010 - 2013 Vice Dean

  Anadolu University

 • 2005 - 2010 Assistant Director of the Institute

  Anadolu University

 • 2002 - 2005 Deputy Head of Department

  Anadolu University

Courses

 • Undergraduate İlaçta Patent Ruhsatlandırma ve CE Belgesi

 • Postgraduate Nanoteknoloji

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları IV

 • Doctorate Parenteral Preparat Teknolojisi

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları I

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi II

 • Undergraduate Temel Farmasötik İşlemler ve Farmasötik Hesaplamalar

 • Undergraduate Çözünme Hızı Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik

 • Associate Degree İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme

 • Undergraduate Tezgahüstü (OTC) İlaçlar

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji III

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji II

 • Undergraduate Farmasötik İşlem Validasyonu

 • Undergraduate İlaç Biyoyararlanımı

 • Undergraduate Biyoeşdeğerlik-Biyobenzer İlaçlar- Yasal ve Pazar Durumları

 • Undergraduate Fiziksel Farmasinin Temelleri

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları II

 • Undergraduate İlaç Ruhsatlandırılması ve İzin Başvuru Dosyası Hazırlanması

 • Undergraduate Tarım ve Veteriner İlaç Şekilleri

 • Undergraduate Farmasötik Hesaplamalar

 • Undergraduate İlaç Ruhsatlandırılması

 • Postgraduate Tez

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloi Uygulamaları I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulamaları III

 • Postgraduate İlaçta Patent Hakları, Ruhsatlandırma, Harmonizasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları

 • Doctorate İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Analiz I

 • Postgraduate Kontrollü Salım Sağlayan İlaç Taşıyıcı Sistemler

 • Postgraduate Farmasötik Bilgiye Ulaşım Teknikleri Sustainable Development

 • Undergraduate Hastane Eczacılığı

 • Undergraduate Eczacılık Mevzuatı

 • Undergraduate Eczacılık Tarihi ve Deontoloji

 • Undergraduate Eczane İşletmeciliği

 • Postgraduate İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Analiz II

 • Doctorate İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Stabilite I

 • Postgraduate Stabilite

 • Doctorate Kontrollü İlaç Taşıyıcı Sistemler I