Education Information

Education Information

  • 1993 - 1997 Postgraduate

    Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Maliye Bölümü, Turkey

  • 1983 - 1993 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English