Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Sermaye Piyasası Hukukunu Düzenleyen Normlar Arasındaki İlişki

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu, Turkey, 15 October 2020, pp.297-315

Books & Book Chapters

Sermaye Piyasası Kanunu md. 2/2'nin Anlamı

in: Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan, , Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.1819-1834, 2022

Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018

Metrics

Publication

9

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals