Education Information

Education Information

 • 1993 - 1996 Competence In Art

  Conservatoire De Musique De Geneve, Violoncelle, Switzerland

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Anadolu University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Yaylı Çalgılar -Viyolonsel (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Postgraduate

  Viyolonsel’xxin doğuşu ve XlX. yüzyıla kadar olan ünlü yorumcuları

  Anadolu University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Yaylı Çalgılar -Viyolonsel (Yl) (Tezli)