Announcements & Documents

Adavanced Topics in Pricing
Lecture Note
5/23/2024

PPT's of Advanced topics in pricing class

IO II chpt 10.ppt Creative Commons License

PPT'S
Lecture Note
5/13/2024

PPT's of  Patents

IO II chpt 16.pptx Creative Commons License

Advertisements
Lecture Note
5/13/2024
İKT 539 Davranış Ekonomisi Ders İçeriği
Announcement
3/4/2024
Mikro İktisat II Ders içeriği
Lecture Note
2/29/2024

Bahar dönemi ders içeriği

Mikro II 24 İçerik.docx Creative Commons License

IKT 465 Industrial Economics
Announcement
2/29/2024

IKT465 Industrial Econ syllabus

IO I 24 Syllabus.docx Creative Commons License

IKT 218 Micro Econ II
Announcement
2/29/2024

The syllabus of the course

İKT 218 Micro II syllabus.docx Creative Commons License

Vize soruları
Homework
11/27/2023

ANADOLU UNIVERSITY

FEAS-ENGLISH ECONOMICS PROGRAM

IKT 217 MICROECONOMIC THEORY I

MIDTERM


Questions:

1.      1. Show regions of elasticities on a linear demand curve (5p). Discuss the factors that affecting the demand elasticity (10p). Explain with examples income elasticity and cross elasticity of demand (10p)

2.      2. Explain the requirements to have an optimal choice (10p). Under the conditions of the good being inferior and income falling, obtain the income consumption curve, the Engel curve, and derive the demand curve for inferior good X (30p).

3.      3. Under the assumption that there are only two goods (x and y) in the market and both goods are complementary, obtain the price consumption curve when the price of the other good (y) increases and derive the demand curve for good x (35p).

Good Luck!

Reading assignment for Behavioral Econ
Announcement
11/14/2023

Please download the syllabus for the class. In the first 4 weeks, I will lecture the classes, and then it will be your turn to present your subjects.

Reading Assignments for Behavioral ....docx Creative Commons License

Cartels
Announcement
11/1/2023

You can download ppt of Cartel...

IO I chpt 5 Cartels.ppt Creative Commons License

Syllabus of Industrial Economics
Announcement
10/19/2023

Hello guys,

You can find the syllabus of IO in the attachment below

IO 23 Syllabus.docx Creative Commons License

İKT 217 Micro Economic Theory I
Announcement
10/13/2023

Hello guys,

You can find the syllabus of the class in the atachment...

İKT 217 Micro Syllabus.docx Creative Commons License

İKT 563 Behavioral Economics
Announcement
10/13/2023

Hello guys,

You can find syllabus in the attachment...

Reading Assignments for Behavioral ....docx Creative Commons License

İKT 377(7) READINGS IN ECONOMICS SYLLABUS
Announcement
10/9/2023

ANADOLU UNIVERSITY

FEAS DEPARTMENT OF ECONOMICS

2023-2024 FALL

İKT 377(7) READINGS IN ECONOMICS SYLLABUS

 

 

Course content: Contemporary economics topics are included in the course and it is aimed to provide an environment for students to discuss the determined topics by coming together 6 times a semester in order to develop their economic competencies, to be able to transfer and share their ideas, to have ideas on subjects they do not know and to brainstorm.

Pre-midterm topics:

Derivative markets

Climate Change

Sustainability

Post-midterm topics:

Managerial Economics

Economics of Migration

Poverty and Welfare

First meeting: October 24, 2023 at 14.00, İ.İ.B.F. 1st Floor Room no. 111

İKT 377(15) İKTİSAT OKUMALARI DERS İÇERİĞİ
Announcement
10/9/2023

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ

İKT 377(15) İKTİSAT OKUMALARI DERS İÇERİĞİ

 

 

Ders içeriği: Ders kapsamında çağdaş iktisat konularına yer verilmiş ve öğrencilerin iktisadi yeterliliklerinin geliştirilmesi, fikirlerini aktarabilmeleri-paylaşabilmeleri, bilmedikleri konularda fikir sahibi olmaları ve beyin fırtınası yapabilmeleri amacıyla dönemde toplamda 6 defa bir araya gelmek kaydıyla belirlenen konular hakkında tartışmaları için ortam sunulması hedeflenmiştir.

Vize öncesi konu başlıkları:

Türev piyasalar

İklim Değişikliği

Sürdürülebilirlik

Vize sonrası konu başlıkları:

Yönetim Ekonomisi

Göç Ekonomisi

Yoksulluk ve Refah

İlk buluşma: 24 Ekim 2023 saat 14.00 İ.İ.B.F. 1. Kat Oda no. 111