Scientific Activities

Artistic Activity

  • December 2017 Mikro İktisat dersine ilişkin 40 dakikalık canlı ders programı senaryolarının yazımı ve sunumu