Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2021 - Continues Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Committee Member

Artistic Activity

  • December 2017 Mikro İktisat dersine ilişkin 40 dakikalık canlı ders programı senaryolarının yazımı ve sunumu