Education Information

Education Information

  • 2007 - 2011 Undergraduate Minor

    Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

  • 2007 - 2011 Undergraduate

    Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey