Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FRİG MUTFAĞINDAN GÜNÜMÜZE YANSIYAN ÇALIŞMALARIN KAVRAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

V. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 7 - 09 October 2021

Asya Kıtası Havalimanlarına İlişkin Memnuniyet Haritaları

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.313-314

Mesleğe Yeni Başlayan Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Mesleki Sorunlar

I. TURİZM REHBERLİĞİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 April 2018

Books & Book Chapters

Destinasyonlarda Rota Oluşturma

in: Destinasyon Geliştirme Ve Örnek Uygulamalar, Emir,Oktay, Editor, Detay Yayınları, Ankara, pp.121-134, 2022

Geleceğe Yönelik Çözüm Önerileri

in: Türkiye Turizminin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Bağlamında Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Öneriler, Emir, Oktay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.81-99, 2022

Ekonomik Göstergelerle Türkiye Turizminin Mevcut Durumu

in: Türkiye Turizminin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Bağlamında Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Öneriler, Emir Oktay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.35-44, 2022

Türkiye Turizminde Örgütlenme Yapısı

in: TÜRKİYE TURİZMİNİN SİSTEM DİNAMİKLERİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER, Emir, Oktay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.45-61, 2022

Determination of Students’ Characteristics and Perspectives About Social Entrepreneurship: A Case of Anadolu University

in: Advances in Global Services and Retail Management, Cobanoglu Cihan, Della Corte Valentina, Editor, University of South Florida M3 Center Publishing, Sarasota, pp.1-16, 2021

Frig Dini ve Mitolojisi

in: Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji Cilt 1, ÇAKMAK, TOLGA FAHRİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.389-408, 2021

Tümülüs

in: Turist Rehberlerine Yönelik Mimari Yapılar 1, Zorlu, Özcan ve Akyurt Kurnaz, Hande, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.382-411, 2021

Eskişehir

in: Turist Rehberleri İçin Şehir Turu Rehberi, Türker Ali, Köksal Gökhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.156-175, 2021

İsmail Akçura: Yerli Sermayeden Otel Zincirine

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler, Kozak Nazmi, Kozak, Metin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.257-265, 2020

Frig Kentleri

in: Turist Rehberleri için Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler, Çakmak, Tolga Fahri, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.123-151, 2020

Eskişehir İlinin Doğal Turizm Kaynakları

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Pazarlama Stratejisi, , Editor, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa, pp.8-63, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.507-507, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.247-247, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.168-169, 2019

Metrics

Publication

19

Project

4