Education Information

Education Information

  • 1991 - 1993 Postgraduate

    Anadolu University, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İletişimi Ve Planlaması Bölümü, Turkey

  • 1990 - 1992 Postgraduate

    Anadolu University, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İletişimi Ve Planlaması Bölümü, Turkey