Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri (Dr), Turkey

 • 1994 - 2002 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Epigrafik, nümizmatik ve edebi belgeler ışığında Synnada tarihi

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Phrygia bölgesindeki Zeus epitetleri

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Italian

 • B2 Upper Intermediate English