Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Ünite 1: İnsan kaynakları yönetimine giriş

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Hatice, Zümrüt Tonus ve Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-36, 2020

Planlama ve Karar Alma

in: Yönetim ve Organizasyon, Zeytinoğlu, Nazire Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.74-95, 2016