Education Information

Education Information

  • 2003 - 2011 Doctorate

    Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi (Dr), Turkey

Dissertations

  • 2011 Doctorate

    Analitik fonksiyonların bazı alt sınıfları için katsayı tahminleri

    Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi (Dr)