Education Information

Education Information

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Basım Ve Yayımcılık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1997 Undergraduate

  Anadolu University, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Basım Ve Yayımcılık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Çok seçenekli medya ortamında kitle iletişim araçlarının tüketim ve seçim biçimi (Eskişehir örnekleminde bir izleyici araştırması)

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Basın Ve Yayın (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Türkiye`de yerel düzeyde bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak üniversite radyoları: İletişim fakültesinede sahip üniversitelerin radyoları üzerine bir inceleme

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Basım Ve Yayımcılık (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English