36. Uluslararası Maliye Sempozyumu " Enflasyonla Mücadelede Kamu Maliyesi Araçları"


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2022

Number Of Participants: 500