Amatör Türk Halk Müziği Koro Çalışmalarındaki Koristlerin Somut Olmayan Kültürel Mirasın (Yöre kültürünün) aktarımındaki aracılığının belirlenmesi: Karadeniz Bölgesi, Proje No: 1807E270


YÜKSEK G., KALKAN B., KALYONCU YOLAÇAN M., TAŞCI D. (Executive), ALTINTAŞ A., TUNCER M. B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: November 2019