Girişim ve Ortak Girişimcilik Eğiliminin Gelişmemesinin Ekonomik ve Sosyolojik Nedenleri Üzerine Bir Alan Araştırması Kırıkkale Örneği


ÇELİK F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: December 2015