Kardiyovasküler Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Anjiyotensin Reseptör ve TRPC Kanal Blokerlerinin Anjiyogenez Üzerindeki Etkilerinin CAM Metoduyla İncelenmesi


KIYAN H. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: April 2018