Siklosporin A İçeren Kitosan Nanopartiküllerinin Oftalmik Uygulamaya Yönelik Hazırlanması ve İn Vitro İn Vivo Değerlendirilmesi BAP Proje No 090344


BERKMAN M. S., YAZAN E. Y., AKYIL E., BÜYÜKKÖROĞLU G., BAŞARAN E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2009
  • End Date: December 2012