Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Güvenlik Becerilerinin Öğretimine Yönelik Çoklu Ortam Yazılımının Tasarlanması


ÖZEN A. (Executive), YÜKSEL AKGÜN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: December 2019