7-Hidroksikumarin (umbelliferon) substitüe benzimidazolyum hibrit organik tuzlarının dizaynı, sentezi ve in vitro ve in vivo anti-enflamatuvar aktivitelerinin araştırılması


KIYAN H. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: Continues