Türkiye Turizminde Emeğin Güvencesizleşmesi Süreci ve Turizm Prekaryasının Oluşumu


ÇIVAK B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2019
  • End Date: July 2020