Karvedilol İçeren Katı Lipit Nanopartiküllerin Hazırlanması ve İn Vitro Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP Proje No 1502S061


AKYIL E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: October 2017