Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması


Yetgin Akgün D., Kaya A., Acar D., Tören E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2012
  • End Date: February 2016

Project Abstract

2012-2015 yılları arasında Prof. Dr. Nazmi Kozak koordinatörlüğünde, 25 araştırmacı tarafından gerçekleştirilen projede, Türkiye'de turizmin gelişimine tanıklık eden 522 kişi sözlü tarihe dayalı bir araştırma yürütülerek, Türkiye'de turizmin tarihsel gelişimi derinlikli olarak incelenmiştir.