Metalik Maden Endüstrisinin Tarihsel Süreç Boyunca Teknolojik ve Kültürel Gelisime Etkisi: Kütahya Ili Örneginde Multidisipliner ve Diyakronik Bir Analiz


ORANSAY B. S. A.

TUBITAK Project, 2022 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2022
  • End Date: Continues