Monoamin Oksidaz İnhibitörleri Olarak Yeni Benzofuran-Tiyazolilhidrazon Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Etki Çalışmaları


Gündoğdu-Karaburun N. (Executive), Kaplancıklı Z. A., Karaburun A. Ç., Özkay Y., Yurttaş L., Ilgın S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: April 2022