Monoamin Oksidaz İnhibitörleri Olarak Yeni Benzofuran-Tiyazolilhidrazon Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Etki Çalışmaları


Acar Çevik U., Gündoğdu Karaburun N. (Executive), Kaplancıklı Z. A., Özkay Y., Karaburun A. Ç., Osmaniye D., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: April 2022