Afet Riskinin Kent Ölçeğinde Bütünleşik Bir Yaklaşımla Modellenmesi ve Sürdülebilir Kalkınma Politikalarına Entegrasyonu Deprem Örneği


GÜNEŞ F.

Continues

  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues