Proje BİA AV Okulöncesi Dönemde Anti sosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği 110K274 nolu TÜBİTAK projesi


DİKEN Ö.

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: October 2012