Tablet bilgisayar tabanlı alternatif ve destekleyici iletişim uygulamasının otizm spektrum bozukluğu olan bireylere iletişim becerilerinin öğretiminde etkisi


KURT O. (Executive), GENÇ TOSUN D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: March 2017