Metilsülfonilbenzen yapısı taşıyan Yeni Tiyazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Selektif COX-2 İnhibitör Etkilerinin Araştırılması


Acar Çevik U., Kaplancıklı Z. A. (Executive), Özkay Y., Levent S., Osmaniye D., Sağlık B. N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2021
  • End Date: April 2023