Bazı Yeni 4-(2-((5-(sübstitüeamino)-1,3,4-tiyadiazol-2-il)tiyo)asetil)benzensülfonamid Türevlerinin Sentezlenmesi ve Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi


KAPLANCIKLI Z. A., OSMANİYE D., KORKUT ÇELİKATEŞ B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: January 2020