YABANCI DİL OKUTMANLARININ TEKNOPEDAGOJİK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK BİR HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ


GÜNEŞ A., SEZGİN S., DİYARBAKIRLI M., KÜRÜM YAPICIOĞLU D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: November 2016