Metilsülfonilbenzen yapısı taşıyan Yeni Tiyazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Selektif COX-2 İnhibitör Etkilerinin Araştırılması


OSMANİYE D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: Continues