TUBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı:Kuramdan Uygulamaya Nitel Araştırma


Gürgür H., Çepni S., Toker Z., Ahi B., Ersoy A., Ersoy A. F., et al.

TUBITAK Project, 2019 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: January 2019