Bedensel Yetersizliği Olan Bireylerin Kamusal Kullanım Mekanlarına ve Sosyal Yas ama Ulas ılabilirlik Açısından Katılımı


CAVKAYTAR A., ÇETİN O. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2004
  • End Date: October 2006