mTOR İnhibitörleri, Yapı-Etki İlişkileri ve Yeni Türevlerin Tasarlanması, Sentez ve Analizleri. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, AÜBAP-1807S250


MERİÇ A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: August 2020