Yeni Tiyazol Türevlerinin Sentezleri ve Monoamin oksidaz Enzimi İnhibitör Etkinliklerinin Araştırılması


ÖZCAN S., TURAN YÜCEL N., ACAR ÇEVİK U., ALYU ALTINOK F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: January 2019