Bir Kalkınma Modeli Olarak Sakin Şehirlerde Yerel Halkın Turizm Desteği: Ege - Marmara Bölgesi Örneği


Sarı Y.(Executive), Çiçek D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: November 2017