İlaç etken maddelerinden genotoksik safsızlıkların uzaklaştırılmasına yönelik süpermakroporöz moleküler baskılanmış polimer (MIP)-kriyojel kompozit malzemelerin geliştirilmesi


KEÇİLİ R. (Executive)

2017 - 2019

  • Begin Date: May 2017
  • End Date: February 2019