Türkiye ABD ve Avrupa Ülkelerinde Çağdaş Seramik Sanatının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi


DÖNMEZER S., SEVİM C., ÇÖL N., SEVİM S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: June 2016