“Engellilerin ‘Pozitif Ayrımcılık’ Üzerinden Araştırılması ve Bilinçlendirilmesi Projesi”


Creative Commons License

Çelik F.

Association (NGO), 2022 - 2023

  • Project Type: Association (NGO)
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: March 2023

Project Abstract

Projemizin “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Dairesi ile Kırıkkale Valiliği” tarafından kabul edilmesiyle birlikte, engelli bireylere pratik olarak ulaşma noktasındaki en güvenilir yol olarak projeyi gerçekleştireceğimiz Kırıkkale il merkezinde faaliyetlerini sürdüren “Tüm Engelliler Derneği” ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, yapılacak proje faaliyetlerinin belirlenmesi, projeye katılacak engelli bireylerin sağlanması ve proje uygulama eğitiminin yapılacağı yer tahsisi ile bu yere geliş-gidiş-ikram hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. Bu bağlamda engelli bireylerin belli bir sayıda katılım için ve aynı günler içinde eğitim için bir araya getirilmesi için girişimlerde bulunulması konusunda çalışmalara başlanmış ve bu arada eğitim faaliyetinde öğrencilere sunulmak üzere “Pozitif Ayrımcılık ve Engellilerin Sahip Oldukları Haklar Bağlamında Farkındalık Kazanmalarına Yönelik Uygulama Eğitim” ders notları ile nitelikli bir saha araştırması ve değerlendirme aracı olarak “Engellilere Yönelik Olarak, Sahip Oldukları/Olunan Haklara İlişkin ‘Farkındalıklarının’ Ölçülmesine İlişkin Anket Çalışması”na ilişkin dokümanlar hazırlanarak, çoğaltılmıştır. 


        Ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla proje faaliyet takvimimizde belli bir sapma yaşanmış olsa da Şubat ayı sonu itibariyle Kırıkkale il merkezinde yerel bazda faaliyet gösteren “Tüm Engelliler Derneği” tarafından ticari olarak işletilen kafe niteliğindeki yerde uygulama eğitim faaliyeti katılanların imzalarının alındığı faaliyetlerle gerçekleştirilmiş ve hem bu faaliyetlere katılan, hem de yine “Tüm Engelliler Derneği” üzerinden eğitime katılmamasına rağmen, kendilerine ulaşılarak katılmaları rica edilen engelli bireylerin “pozitif ayrımcılık” bağlamındaki bilinç/farkındalık düzeylerinin ölçülebilmesi için profesyonel destek alınarak yürütülen nitelikli anket çalışması yapılmıştır. Projeye ilişkin olarak son olarak bir giriş, amaç, kapsam, proje bağlamında yürütülen faaliyet, çalışma ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde içeren bir bilgi demeti ile çalışmanın teorik, hukuki, 2022 yılı itibariyle ülkemizdeki “pozitif ayrımcılık” bağlamındaki idari/sosyal/mali bazlı faaliyetler ve projedeki nitelikli saha çalışması olarak yapılan ve değerlendirmesi yapılan “anket” çalışmasının istatistik ve teknik anlamda yapılan akademik faaliyet ve çalışmanın sonuç ile değerlendirmesini içinde barındıran bir “rapor” yazılmıştır.