Nicosulfuron Herbisitinin Zea mays L. Mısır Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi


Eröz Poyraz İ. (Executive), Poyraz İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: May 2015

Project Abstract

Bu projede ülkemizde mısır tarımında yabancı otları bertaraf etmek için yaygın olarak kullanılan bir herbisit olan nicosulfuron'nın, uygulandığı Zea mays L. (mısır) üzerindeki genotoksik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Herbisitin farklı uygulama dozları (50, 125, 250, 500 ve 750 ppm) ve zamanlarında (24, 48, 72 saat), çimlenen mısır bitkisinin kök meristem hücrelerinin DNA’sı üzerindeki etkileri; RAPD ve ISSR marker’ları kullanılarak tespit edilmiştir.  Ayrıca, herbisit uygulanan kök meristem hücrelerinin hücre çekirdeklerindeki mikronükleus oluşumları ışık mikroskobu ile incelenmiştir.