Ecballium elaterium L A Rich bitkisinin meyve suyu ve kök ekstresinin fitokimyasal ve antienflamatuvar etki yönünden incelenmesi


ÖZTÜRK N., KIYAN H. T., ERÖZ POYRAZ İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: November 2016